CPM
wlasnosc
wlasnosc

SWN
 

Wywiad z Romanem Nowickim z 2008r. - niestety nadal aktualny.

W posiedzeniu Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa, które się odbyło w dniu 31 maja 2010 roku w Sali Kolumnowej Sejmu uczestniczyło, 160 osób (posłowie, ministrowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych budownictwa, związków zawodowych, przedstawiciele administracji terenowej i eksperci). Uczestnicy obrad otrzymali obszerne wydawnictwo „PROGRAMY MIESZKANIOWE – BRUKOWANIE PIEKŁA zawierające zbiór referatów, ekspertyz i opinii. Na Sali obrad eksponowano wystawę karykatur o budownictwie, zdjęcia z poprzednich posiedzeń, wystawę wydawnictw Kongresu i Fundacji Bezdomnych. W trakcie obrad przekazano Burmistrzowi Sandomierza materiały i wyroby budowlane dla osób dotkniętych klęską powodzi o wartości ok. 250 tysięcy złotych.

Informacja ze strony: http://www.kongresbudownictwa.pl/

          

Kongres Budownictwa

   


  • Fundacja ludzi aktywnych
  • Fundacja ludzi aktywnych
     

 Warszawa 12 listopada 2013

KOMUNIKAT PRASOWY
Wbrew optymistycznym informacjom rządu (MTBiGM), sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin ulega stałemu pogorszeniu. Politycy lekceważą ten problem. Na niedawnej konferencji pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów „Forum dla rodziny” poinformowano zebranych o wielkim wysiłku państwa w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej i stworzenia dobrych perspektyw dla młodych rodzin. Rzeczywistość niestety jest inna. Z nieopublikowanych jeszcze badań CBOS wynika, że 52,8% badanych rodzin uważa dalej brak perspektyw mieszkaniowych za swój główny problem, a 72,7% potwierdza, że zła sytuacja mieszkaniowa jest zasadniczym powodem spadku urodzeń. Jeszcze gorzej wypadamy w badaniach szacownej organizacji OECD, które plasują Polskę na przedostatnim miejscu wśród zrzeszonych krajów europejskich w kategorii mieszkalnictwa.
Z danych GUS wynika, że w ciągu 9 miesięcy br. zaledwie ok. 5% mieszkań zostało oddanych w grupie „pozostałe” -mieszkania komunalne, społeczne na wynajem, socjalne i zakładowe - gdzie potrzeby są największe. W okresie 23 lat budownictwo spółdzielcze spadło 20 razy(!), a za rządów obecnej koalicji ponad 2 razy(!). W grupie mieszkań „pozostałe” spadek jest w tym samym okresie trzykrotny. Z niezrozumiałych powodów radykalnie ograniczono budownictwo realizowane w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego. Sytuacja zaczyna być alarmująca.
Dla przedyskutowania tych problemów i przygotowania propozycji wyjścia z impasu Kongres Budownictwa i Habitat for Humanity Poland organizują 14 listopada o godz. 11 00 w Sejmie (sala 106) konferencję z udziałem kilkudziesięciu organizacji pozarządowych budownictwa, przedstawicielami rządu i samorządów oraz z udziałem wybitnych ekspertów. Uczestnicy obrad i konferencji prasowej otrzymają specjalne wydawnictwo zawierające wyniki aktualnych badań CBOS, OECD oraz podsumowanie kontroli NIK i referaty wybitnych ekspertów dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Polsce. W aneksie do wydawnictwa znajdą się archiwalne dokumenty Kongresu Budownictwa obrazujące dotychczasowe starania o poprawę sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin i stosunek władz do inicjatyw organizacji pozarządowych.
W dniu 13 listopada o godzinie 11 00 w Pałacu Lubomirskich Plac Żelaznej Bramy 10 odbędzie się konferencja prasowa na temat poruszonych problemów, na którą zapraszamy.

Roman Nowicki Małgorzata Salamon

Przewodniczący Dyrektor Krajowy
Kongresu Budownictwa Habitat for Humanity
502 279 754
              


 

Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.

Google+